}

Betingelser

Vilkår for bruk av og kjøp fra nettstedene til Fryd Hagedesign.

1. Introduksjon

Disse vilkårene angir vilkårene mellom deg (kunden/besøkende) og Fryd Hagedesign, og regulerer bruken av vårt nettsted og våre nedlastbare ressurser både gratis og betalt. Ved å bruke av vårt nettsted og/eller kjøpe og laste ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene. Om du ikke er enig i disse vilkårene anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet eller kjøper eller laster ned våre produkter.  

2. Lisens og bruk

Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet en nevnte formål.

For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videredele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere noen av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme.  

3. Intellektuell eiendom

Produktene og innholdet, enten endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold.
 

4. Refusjoner & kjøpsbetingelser

På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter samt spesialbestilling, er det ingen retur- eller bytterett. Eventuelle refusjoner skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.

Noen av våre produkter har en gitt dagers 100% pengene tilbakegaranti, med individuelle krav per produkt.  

5. Garanti & ansvar

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.  Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene.

Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke , rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.

6. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare digitale produkter og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som en avkall på en annen eller utgjør en vedvarende avkall. Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her. Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg.

7. Personvern og cookiepolicy

Read more on Privacy Policy here.

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Fryd Hagedesign. All rights reserved

Fryd Hagedesign - Powered By Zenler